+48 577 470 120 pon. - pt. 10:00 - 20:00, sob. 10:00 - 15:00

Odbierz 50 zł zniżki
na pierwszy zabieg


*oferta dotyczy zabiegów od 100 zł.

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla loveSKIN clinic niezwykle istotne i chcemy, aby każdy nasz Pacjent wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Postanowienia ogólne:

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę: Ewa Świderska Murasaki Art (zwanym dalej loveSKIN clinic ) która jest Administratorem Państwa danych osobowych. Z siedzibą Bernardyńska 1a/31, 02-904 Warszawa, PL, NIP: PL9512217635, e-mail: [email protected]

Gdzie przechowywane są Państwa dane ?

Posiadane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane są dostępne w firmie loveSKIN clinic, podmiotom zewnętrznym wspierającym loveSKIN clinic lub świadczącym na jej rzecz usługi wspierające działalność, w tym usługi informatyczne, księgowe, prawne lub audytorskie. Poszczególne podmioty wchodzące w skład loveSKIN clinic odpowiadają wyłącznie za przetwarzanie danych osobowych przekazanych im za pośrednictwem strony internetowej loveskinclinic.pl  i czynią to w imieniu loveSKIN clinic. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza loveSKIN clinic. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko i wyłącznie do świadczenia Państwu naszych usług. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Środki bezpieczeństwa

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi, którą Państwo zamówiliście lub zamierzacie zamówić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c), a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:

 1. wykonania umowy, której stronami jesteście Państwo i loveSKIN clinic lub
 2. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, o jakiej mowa w lit. a),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego loveSKIN clinic

Jak zbieramy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są zbierane:

 1. gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, telefon,  adres email, itp
 2. automatycznie – dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są automatycznie zbierane, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Jeżeli zapisaliście się Państwo na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu jego wysyłki. Zostaniecie zapytani, czy chcecie otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Przede wszystkim jednak dane osobowe zbierane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, które Państwo zamawiacie lub zamierzacie zamówić.

Jakie macie Państwo prawa?

W każdej chwili macie prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktujcie się z loveSKIN clinic.

Gdy loveSKIN clinic przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych kontaktując się z loveSKIN clinic.

Macie Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez loveSKIN clinic, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. macie Państwo niezakończone postępowanie z loveSKIN clinic,
 2. macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
 3. macie Państwo nieuregulowany dług wobec loveSKIN clinic, niezależnie od metody płatności,
 4.  Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat,
 5. dokonaliście Państwo zakupów jakichkolwiek usług, wtedy zachowamy Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Macie Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych. LoveSKIN clinic zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa albo z powodu roszczeń prawnych.

 1. Macie Państwo prawo zażądać, aby loveSKIN clinic ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami: jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu loveSKIN clinic, wtedy loveSKIN clinic  ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 2.  jeśli zgłosicie Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, wtedy loveSKIN clinic  musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możecie nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych,
 4.  jeśli loveSKIN clinic nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 Czy musicie Państwo podać swoje dane?

Podanie nam Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobicie nie będziecie mogli otrzymywać Newslettera, smsa z portalu loveSKIN clinic lub korzystać z naszych usług bądź je zamawiać.

 Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez loveSKIN clinic polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane do czasu realizacji usługi, a także po jej realizacji przez okres pozwalających loveSKIN clinic na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług, do czasu ich przedawnienia, oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?

Jeżeli skorzystaliście Państwo z naszych usług, możecie otrzymać od nas e-maile i smsy dotyczące Państwa wizyty i naszych usług. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa wizyty w naszym salonie.

 W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem, a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest niezaszyfrowana. Natomiast nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres [email protected].

 Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważacie Państwo, że loveSKIN clinic przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możecie się z nami skontaktować. Macie też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa praw.

Polityka Plików cookies

Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

loveSKIN clinic, Aleja Rzeczypospolitej 27B, 02-792 Warszawa

Tel.:  577 470 120

Email: [email protected]